Speltakteam

Het speltakteam bestaat uit de teamleider(ster) en de leiders(sters) van een speltak. “De Stormvogels” kent drie speltakken, namelijk:  Arenden, Valken en Haviken.

De indeling is als volgt:

Arenden:

De leeftijd van de leden is vanaf van 16 jaar. De leeftijd varieert van 16 tot 35 jaar oud. Deze speltak heeft gemeen dat ze niet zozeer prestatiegericht zijn, maar meer bezig zijn met de beleving van het samen zijn en samen dingen ondernemen. De activiteiten zijn divers zoals; kook of bakactiviteiten, buiten activiteiten zoals speurtochten en creatieve activiteiten. De activiteiten zijn vaak ook thema- en seizoensgericht.

Valken:

De leeftijd van de valken ligt tussen de 16 en 40 jaar. De leden die bij deze speltak zitten zijn prestatiegericht en houden van actieve activiteiten. Uitdaging en vernieuwing is dan ook belangrijk. Deze groep houdt van gezamelijke spellen spelen, buiten speurtochten doen en knutsel activiteiten. Ook hier is de invulling van de draaidagen vaak gericht op een thema of seizoen.

Haviken:

De leeftijd van deze groep ligt over het algemeen wat hoger dan bij de andere twee groepen. Deze leden vinden het leuk om te klussen en andere kleine activiteiten te ondernemen. De activiteiten worden aangeboden in hun eigen tempo, zowel individueel als in groepsverband. Er is in deze groep meer ruimte voor individuele interesses.

Voorheen hadden we een vierde speltak, de Kieviten. Deze speltak was er voor kinderen vanaf 7 tot 16 jaar. Deze hebben we helaas moeten opheffen omdat het ledenaantal terug liep. Echter bij voldoende animo willen we kijken of we op een ander tijdstip een doorstart kunnen maken.